Ysgol Gynradd Cymerau

Wal Wobrwyo

Sêr yr Wythnos CA2 23/11/18 - da iawn nhw!

ser yr wythnos

Sêr yr Wythnos CA2 14/09/18 - da iawn!

ser yr wythnos

10.09.18 Sêr yr wythnos CA2 - Da iawn nhw!

ser yr wythnos

13.04.18 Sêr yr wythnos CA2 - Da iawn nhw!
ser yr wythnos

10.11.17 Sêr yr wythnos CA2 - Da iawn pawb!!

ser yr wythnos

13.10.17 Sêr yr wythnos CA2 - Da iawn pawb!!

ser yr wythnos

06.10.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Da iawn pawb!

ser yr wythnos

29.09.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Ardderchog!

ser yr wythnos

22.09.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Ardderchog!

ser yr wythnos

17.07.17 Sêr yr Wythnos CS - Ebrill 2017

ser yr wythnos

14.07.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Ardderchog!

ser yr wythnos

09.06.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Da iawn chi!

ser yr wythnos

26.05.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Da iawn chi!

ser yr wythnos

12.05.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Da iawn bawb!
ser yr wythnos

05.05.17 Sêr yr Wythnos CA2 - Ardderchog!

ser yr wythnos

10.03.17 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

03.02.17 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

11.11.16 Sêr yr Wythnos Cyfnod Sylfaen! Ardderchog! *

ser yr wythnos

11.11.16 Sêr yr Wythnos CA2! Ardderchog! *

ser yr wythnos

07.11.16 Sêr yr Wythnos CA2! Ardderchog! *

ser yr wythnos

04.11.16 Sêr yr Wythnos Cyfnod Sylfaen! Ardderchog! *

ser yr wythnos

24.10.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

14.10.16 Sêr yr wythnos CA2. Da iawn chi!

ser yr wythnos

14.10.16 Sêr yr wythnos CA2. Da iawn chi!

ser yr wythnos

07.10.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

30.09.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

23.09.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

09.09.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

20.06.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

10.06.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

09.06.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

27.5.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

20.5.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

20.5.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

13.5.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

13.5.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

06.05.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

29.4.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

29.4.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

22.4.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

22.4.16 Sêr yr Wythnos CA2

ser yr wythnos

18.03.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

11.02.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

05.02.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

22.01.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

08.01.16 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

22.12.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

18.12.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

11.12.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

04.12.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

09.11.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

02.11.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

12.10.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

05.10.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

28.09.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

14.09.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

11.09.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

29.06.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

12.06.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

05.06.15 Sêr yr Wythnos

bachgen
ser yr wythnos

22.05.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

15.05.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

08.05.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

01.05.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

24.04.15 Sêr yr Wythnos

ser yr wythnos

02.02.15 Sêr yr Wythnos


19.01.15 Sêr yr Wythnos

 

24.07.17 Ras Ryngwladol yr Wyddfa

PLANT


Da iawn i Max a Charlie am redeg Ras Ryngwladol yr Wyddfa - International Snowdon Race i blant dydd Sadwrn dwythaf!

 

 

 

 17.07.17 Athletau

PLANT
PLANT


Da iawn i Cai Bl.6 ddaeth yn 1af am daflu gwaywffon ac 2il am daflu pêl yn Athletau Talaith Gogledd Cymru yr Urdd Gorffennaf 2017.

Hefyd, llongyfarchiadau i Erin, Megan a Daisy Bl.3/4 ddaeth yn 4ydd yn y râs gyfnewid!

 

 

 

 10.04.17 Gymnasteg

PLANT


Llongyfarchiadau i Casi Goodman-Shephard, sy'n aelod o Glwb Gymnasteg Eryri, ar ei buddugoliaeth yng nghystadleuaeth rhanbarthol 'Gymnasteg Cymru' yn ddiweddar. Ffantastig.

 

 

 

 10.06.16 Carati

PLANT

 

Llongyfarchiadau i Aiden Crutchley (Bl.6) am ennill Belt Du 1st Dan - Lefel 5 mewn Carati.

 

 

 
03.07.15 Enillwyr Mabolgampau Urdd Llyn, Eryri a'r Dalaith 2015

PLANT

 

 

 

 

 

 
15.06.15 Llongyfarchiadau i Aiden Crutchley (Bl.5) am ennill Belt Du 1st Dan - Lefel 1 mewn Carati.

PLANT

 

 

 

 

 

 


 13.05.15 Llongyfarchiadau Tîm Pêl-droed 'Seagulls'
PLANT

Llongyfarchiadau i Dîm Pêl-droed 'Seagulls' fu yn cystadlu mewn twrnament dan 9 oed yn Nantlle Vale dydd Sadwrn Mai 9fed.

Daethant yn 3ydd yn y grwp!

 

 
13.05.15 Llongyfarchiadau Tîm Pêl-droed 'Magpies'
PLANT

Llongyfarchiadau i Dîm Pêl-droed 'Magpies' fu yn cystadlu mewn twrnament dan 10 oed yn Nantlle Vale dydd Sadwrn Mai 9fed.

Daethant yn gyntaf yn y grwp!
13.05.15 Llongyfarchiadau Iwan!
bachgen

Llongyfarchiadau i Iwan Moore (Blwyddyn 6) fu yn cystadlu mewn Cystadleuaeth Nofio Cymru yn Llandudno dydd Sadwrn, Mai 9fed.

Llwyddodd i ennill 5 medal: 3ydd mewn râs cefn 100m, 2il mewn râs 200m, 2il mewn râs 200m dull rhydd, 1af mewn râs pili pala 100m a 1af mewn râs gyfnewid.

Iwan oedd yr ail fachgen gyda'r mwyaf o bwyntiau yn y gystadleuaeth. Da iawn chdi!02.03.15 Llongyfarchiadau Tomos!
tomos

Llongyfarchiadau i Tomos Pritchard Blwyddyn 5 am ennill Karn Kick Boxing glas a melyn sy'n cyfateb â Gradd 7.

Da iawn chdi!

 

 

 

10.02.15 Llongyfarchiadau Iwan!

Llongyfarchiadau i Iwan Moore, Blwyddyn 6 am ennill tarian a medal gan Glwb Nofio Dwyfor am ei ymrwymiad a'i ddyfalbarhad wrth ymarfer ei sgiliau nofio. Mae Iwan yn codi am 05:30 ac yn nofio am 06:00 y bore dair gwaith yr wythnos yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog. Bydd hefyd yn cymryd rhan rheolaidd yn ystod y penwythnosau mewn cystadlaethau amrywiol. Da iawn chdi Iwan!

 

plant

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith Hydref 2017

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith mis Hydref 2017 yw dosbarth Blwyddyn 3/4 Miss Catrin Morris. Llongyfarchiadau!

 

 

 

 


plant

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith Medi 2017

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith mis Medi 2017 yw dosbarth Blwyddyn 5/6 Miss Eleri Thomas gyda 97%. Llongyfarchiadau!

 

 

 

 


plant

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith Ebrill 2017

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith mis Ebrill 2017 CA2 yw dosbarth Blwyddyn 3/4 Mrs Ffion Hughes hefo 97%. Ardderchog!

 

 

 

 


plant

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith Chwefror 2017

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith Chwefror 2017 Y Cyfnod Sylfaen yw dosbarth Bl.2 Miss Karen Roberts-Jones gyda 99%! Y sgôr gorau hyd yma!

 

 

 

 


plant

Presenoldeb Perffaith mis Ionawr 2017

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith mis Ionawr 2017 CA2 yw dosbarth Blwyddyn 5 a 6 Miss Eleri Thomas. Ardderchog!

 

 

 

 


Plant CA2
Lluniau plant CA2 sydd wedi derbyn medalau Presenoldeb Perffaith heddiw am lwyddo i gael Presenoldeb o 100% ers mis Medi! Gwych!


plant

 

Presenoldeb Perffaith CAS
Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith y Cyfnod Sylfaen ar gyfer mis Medi 2016 yw Blwyddyn Derbyn & 1 Mrs Nina Williams gyda 97%. Ardderchog!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith mis Medi CA2 yw Blwyddyn 3 a 4 Miss Catrin Morris gyda 97%. Ardderchog!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CAS

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith y Cyfnod Sylfaen mis Mai 2016 yw Dosbarth Miss Karen Jones (Blwyddyn 2) gyda 97%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Presenoldeb Perffaith mis Ebrill 2016

 

 

 plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Ebrill 2016 yw Dosbarth Miss Eleri Thomas (Blwyddyn 5 & 6) gyda 98.08%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Chwefror 2016 yw Dosbarth Mrs Helen Vaughan-Jones (Blwyddyn 5 & 6) gyda 97.4%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CAS

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith y Cyfnod Sylfaen mis Ionawr 2016 yw Dosbarth Miss Karen Jones (Blwyddyn 2) gyda 97.6%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Rhagfyr 2015 yw Dosbarth Mrs Mari Lois Hughes Blwyddyn 5 a 6 hefo 97.1%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CAS

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith y Cyfnod Sylfaen mis Hydref 2015 yw Dosbarth Mrs Hayley Williams Blwyddyn 2 gyda 94%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 
plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Hydref 2015 yw Dosbarth Mrs Mari Lois Hughes Blwyddyn 5 a 6. Llongyfarchiadau mawr!

 

 

 

 


plant

 

Presenoldeb Perffaith CA2

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Medi 2015 yw Dosbarth Miss Catrin Morris (Blwyddyn 3 a 4) hefo 96.3%. Llongyfarchiadau mawr!

 

 

 

 


 

Llun cyfnod sylfaen i ddod yn fuan...
Presenoldeb Perffaith

Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CA2 mis Mehefin yw Dosbarth Mrs Ffion Hughes (Blwyddyn 4) hefo 95.6% Enillwyr Tlws Presenoldeb Perffaith CS mis Mehefin yw Dosbarth Mrs Nina Williams (Blwyddyn 1 a Derbyn) hefo 96%.

05.12.16 Llongyfarchiadau i Lea Roberts

holly davies

 

Llongyfarchiadau i Lea Roberts o flwyddyn 6 sydd yn llwyddiannus dros ben mewn nifer o Esteiddfodau eleni!! Dal ati, Lea!

 

 

 

 

 


16.06.16 Llwyddo Mewn Arholiad Telyn

holly davies

 

Llongyfarchiadau i Holly Davies (Bl.6) am lwyddo i ennill anrhydedd yn ei arholiad Telyn - Gradd 5 yn ddiweddar. Roedd Holly hefyd yn aelod o Gôr Telyn Iau Sirol y Gwasanaeth Cerdd eleni. Da iawn chdi Holly!

 

 

 

 


25.11.15 Her Ddarllen Llyfrgelloedd Gwynedd 2015

merch

Her Ddarllen Llyfrgelloedd Gwynedd 2015


 

 

 
14.09.15 Llongyfarchiadau Abi!

merch

Llongyfarchiadau i Abi Evans Bl.6 am ennill tystysgrif a bathodyn gan y 'Sea Cadets' am wersylla yng Nghonwy

 

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd