Ysgol Gynradd Cymerau

Staff

Llun i'w ddilyn....

Mrs Helen Vaughan Jones
Pennaeth Mewn gofal

E Rhys Williams

Mr E.Rhys Williams
Pennaeth

Mari Lois Hughes

Karen Roberts-Jones
Dirprwy Dros Dro + Athrawes Blwyddyn 1 a 2

Llun i'w ddilyn...

Janet Ann Roberts
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Fiona Roberts

Sheena Dorkins
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Mari Elin Jones

Mari Elin Jones
Athrawes Blwyddyn 5 a 6 (am)

Fiona Roberts

Eleri Wyn Thomas
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Ilan Llyr Williams

Ilan Llyr Williams
Athro Blwyddyn 5 a 6

Fiona Roberts

Fiona Roberts
Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Catrin Morris

Catrin Morris
Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Ffion Hughes

Ffion Hughes
Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Llion Jones

Llion Jones
Athro CPA CA2

Hayley Williams

Hayley Williams
Athrawes Blwyddyn 1 a 2

Ffion Llywelyn

Ffion Llywelyn
Athrawes Derbyn

Elin Hari Hughes

Elin Hari Hughes
Athrawes Derbyn

Nia Vaughan Jones

Nia Vaughan Jones
Athrawes Derbyn

Mari Lois Hughes

Mari Lois Hughes
Athrawes Meithrin

Rowena Jones

Rowena Jones
Cymhorthydd ADY

Celia Williams

Celia Williams
Cymhorthydd ADY

Debby Jones

Debbie Jones
Cymhorthydd ADY

Mandy Jones

Mandy Jones
Cymhorthydd ADY

Donna Gill

Donna Gill
Cymhorthydd ADY

Meirwen Hughes

Meirwen Hughes
Cymhorthydd ADY

Nerys Evans

Nerys Evans
Cymhorthydd ADY

Carys Huws

Carys Huws
Cymhorthydd ADY

Llinos Jones

Llinos Jones
Cymhorthydd ADY

Llio Tate

Llio Tate
Cymhorthydd ADY

Menna Jones

Menna Jones
Athrawes CPA (Cyfnod Sylfaen)

Glynis Ellis

Glynis Ellis
Cymhorthydd Dosbarth

Ceri Wyn Rowlands

Ceri Wyn Rowlands
Cymhorthydd Dosbarth

Linda Owen

Linda Owen
Cymhorthydd Dosbarth

Ann Griffith

Ann Griffith
Cymhorthydd Dosbarth

Non Roberts

Non Roberts
Cymhorthydd Dosbarth

Llinos Angharad

Llinos Angharad
Cymhorthydd Dosbarth

Lynne Warren

Lynne Warren
Cymhorthydd Dosbarth

Rosina Jones

Rosina Jones
Cymhorthydd Dosbarth

Nia Wyn Jones

Nia Wyn Jones
Cymhorthydd Dosbarth

Ffion Williams

Ffion Williams
Cymhorthydd Dosbarth

Sharon Fitzgerald

Sharon Fitzgerald
Cymhorthydd Gweinydol + Swyddog Cymorth Cyntaf

Helen Wyn Jones

Helen Wyn Jones
Swyddog Gweinyddol

Wendy Jones

Wendy Jones
Gofalwraig

Hazel Dibben

Hazel Prebble
Swyddog Croesi'r Ffordd

Janice Thomas

Janice Thomas
Cogydd â Gofal


Carys A Jones

Carys A. Jones
Cogydd Cynorthwyol

Margaret A Hughes

Margaret A. Hughes
Staff Gegin

Mai Griffith

Mai Griffith
Staff Gegin

Hazel Dibben

Hazel Prebble
Staff Gegin / Glanhawraig â Gofal

Llun i'w ddilyn....

Meirwen Medi Hughes
Gofalwraig

 

 

 

Ardal Ddiogel Staff


PENNAETH
Rhys Williams

PENNAETH MEWN GOFAL
Helen Vaughan-Jones

DIRPRWY BENNAETH DROS DRO
Karen Roberts-Jones

ATHRAWON
Meithrin
Mari Lois Hughes
Derbyn
Nia Vaughan Jones (Cydlynydd Cyfnod Sylfaen)
Ffion Llywelyn
Blwyddyn 1 a 2
Hayley Williams
Karen Roberts-Jones
Elin Hari Hughes
Blwyddyn 3 a 4
Catrin Morris
Ffion Hughes
Fiona Roberts
Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6
Ilan Llŷr Williams
Sheena Dorkins
Eleri Wyn Thomas
Mari Elin Jones (am)

Athrawon CPA
Llion Jones (CA2)
Menna Rees Jones (CS)

CYMORTHYDDION
Ceri Wyn Rowlands
Glynis Ellis
Linda Owen
Ann Griffith
Non Roberts
Llinos Angharad
Lynne Warren
Rosina Jones
Nia Wyn Jones
Ffion Williams
Lona Roberts

 

 

CYMORTHYDDION  ADY
Debbie Jones
Celia Williams
Mandy Jones
Vicky Williams
Donna Gill
Meirwen  Hughes
Nerys Evans
Llio Tate
Carys Huws
Llinos Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
Helen Wyn Jones

CYMHORTHYDD GWEINYDDOL
Sharon Fitzgerald

STAFF Y GEGIN
Janice Thomas (Cogydd â Gofal)
Carys A. Jones (Cogydd Cynorthwyol)
Margaret A. Hughes
Mai Griffith
Hayley Dummelow
Yvonne Thomas
Carys W.Jones
Hazel Prebble

STAFF GLANHAU
Wendy Jones (Gofalwraig)
Janine Molitierno
Hazel Dibben
Chariya Davies

GORUCHWYLWYR AMSER CINIO
Dorothy Shivlock
Trudie Evans
Siân Evans

Swyddog Croesi'r Ffordd
Hazel Prebble

 


 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd