Ysgol Gynradd Cymerau

Staff

Mrs Helen Vaughan Jones

Mrs Helen Vaughan Jones
Pennaeth Mewn Gofal

Karen Roberts-Jones

Karen Roberts-Jones
Dirprwy dros Dro + Athrawes Cyfnod Sylfaen

Llun i'w ddilyn...

Janet Ann Roberts
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Fiona Roberts

Sheena Dorkins
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Fiona Roberts

Eleri Wyn Thomas
Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Mari Elin Jones

Mari Elin Jones
Athrawes Blwyddyn 5 a 6 (am)

Ilan Llyr Williams

Ilan Llyr Williams
Athro Blwyddyn 5 a 6 + Cyd-Arweinydd CA2

Ffion Hughes

Ffion Hughes
Athrawes Blwyddyn 3 a 4 + Cyd-Arweinydd CA2

Catrin Morris

Catrin Morris
Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Fiona Roberts

Fiona Roberts
Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Llion Jones

Llion Jones
Athro CPA CA2

Nia Vaughan Jones

Nia Vaughan Jones
Athrawon Cyfnod Sylfaen + Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Hayley Williams

Hayley Williams
Athrawon Cyfnod Sylfaen

Ffion Llywelyn

Ffion Llywelyn
Athrawon Cyfnod Sylfaen

Elin Hari Hughes

Elin Hari Hughes
Athrawon Cyfnod Sylfaen

Menna Jones

Menna Jones
Athrawon CPA (Cyfnod Sylfaen)

Mari Lois Hughes

Mari Lois Hughes
Athrawes Meithrin + Cydlynydd ADYaCh

Glynis Ellis

Glynis Ellis
Cymhorthydd ADY

Donna Gill

Donna Gill
Cymhorthydd ADY

Debby Jones

Debbie Jones
Cymhorthydd ADY

Mandy Jones

Mandy Jones
Cymhorthydd ADY

Carys Huws

Carys Huws
Cymhorthydd ADY

Meirwen Hughes

Meirwen Hughes
Cymhorthydd ADY

Nerys Evans

Nerys Evans
Cymhorthydd ADY

Llinos Jones

Llinos Jones
Cymhorthydd ADY

Llio Tate

Llio Tate
Cymhorthydd ADY

Rowena Jones

Rowena Jones
Cymhorthydd ADY

Celia Williams

Celia Williams
Cymhorthydd Dosbarth

Ceri Wyn Rowlands

Ceri Wyn Rowlands
Cymhorthydd Dosbarth

Linda Owen

Linda Owen
Cymhorthydd Dosbarth

Ann Griffith

Ann Griffith
Cymhorthydd Dosbarth

Non Roberts

Non Roberts
Cymhorthydd Dosbarth

Llinos Angharad

Llinos Angharad
Cymhorthydd Dosbarth

Lynne Warren

Lynne Warren
Cymhorthydd Dosbarth

Rosina Jones

Rosina Jones
Cymhorthydd Dosbarth

Nia Wyn Jones

Nia Wyn Jones
Cymhorthydd Dosbarth

Ffion Williams

Ffion Williams
Cymhorthydd Dosbarth

Sharon Fitzgerald

Sharon Williams
Swyddog Gweinyddol + Swyddog Cymorth Cyntaf

Janice Thomas

Janice Thomas
Cogydd â Gofal


Carys A Jones

Carys A. Jones
Cogydd Cynorthwyol

Mai Griffith

Mai Griffith
Staff Gegin

Meirwen Hughes

Meirwen Medi Hughes
Glanhawraig â Gofal

 

 

 


PENNAETH MEWN GOFAL
Helen Vaughan-Jones

DIRPRWY BENNAETH DROS DRO
Karen Roberts-Jones

ATHRAWON
Meithrin
Mari Lois Hughes (Cydlynydd ADYaCh)
Athrawon Cyfnod Sylfaen
Nia Vaughan Jones (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)
Ffion Llywelyn
Hayley Williams
Karen Roberts-Jones
Elin Hari Hughes
Blwyddyn 3 a 4
Catrin Morris
Ffion Hughes
Fiona Roberts
Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6
Ilan Llŷr Williams
Sheena Dorkins
Eleri Wyn Thomas
Mari Elin Jones (am)

Athrawon CPA
Llion Jones (CA2)
Menna Rees Jones (CS)
Ffion Hughes (CA2)
Ilan Llyr Williams (CA2)

CYMORTHYDDION
Ceri Wyn Rowlands
Celia Williams
Linda Owen
Ann Griffith
Non Roberts
Llinos Angharad
Lynne Warren
Rosina Jones
Nia Wyn Jones
Ffion Williams

 

 

CYMORTHYDDION  ADY
Debbie Jones
Glynis Ellis
Mandy Jones
Vicky Williams
Donna Gill
Meirwen  Hughes
Nerys Evans
Llio Tate
Carys Huws
Llinos Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
Sharon Williams

STAFF Y GEGIN
Janice Thomas (Cogydd â Gofal)
Carys A. Jones (Cogydd Cynorthwyol)
Mai Griffith
Hayley Dummelow

GLANHAWRAIG A GOFAL
Meirwen Medi Hughes

GORUCHWYLWYR AMSER CINIO
Dorothy Shivlock
Trudie Evans

 


 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd