Ysgol Gynradd Cymerau

Siarter Iaith

Diwrnod o wrando ar gerddoriaeth Cymraeg gyda Criw Ynni Da!

Ynni DaI weld mwy o luniau - cliciwch yma

Beth ydy mantais dwy iaith?

poster

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Seremoni’r Wobr Arian 12-11-2015

logo siarter iaith

Bu’r Cyngor Ysgol yn Ysgol Glan y Môr i dderbyn tystysgrif y wobr arian am ein gwaith fel ysgol i hybu’r Siarter Iaith.

Cawsom fore hwyliog iawn gyda Siwan Llynor yn cynnal gweithgareddau am Archarwyr o Gymru ac yn dysgu am stori Dinas Emrys. Ymlaen am y wobr Aur ar gyfer 2016!

 

Ysgol Cymerau yn llwyddo i ennill yr achrediad Arian Siarter Iaith Gymraeg

logo siarter iaith

Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol am eu cyfraniad tuag at ennill yr achrediad Arian Siarter Iaith am 2014-2015. Mae nifer o amrywiol weithgareddau wedi bod yn digwydd yn yr ysgol dros y flwyddyn ac mae canlyniadau’r holiaduron ar ddiwedd y flwyddyn yn dangos bod mwy o blant yr ysgol yn dewis siarad Cymraeg yn gymdeithasol o’r herwydd.

Mae’r Siarter Iaith yn ymgyrch ym mhob ysgol gynradd drwy Wynedd i hybu ac annog plant i fod eisiau siarad Cymraeg yn gymdeithasol.

Gwasanaeth Siarter Iaith Tachwedd 2015 - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd