Ysgol Gynradd Cymerau

Llywodraethwyr

Cadeirydd – Mr Daniel Richards
Is-Gadeirydd – Mr Aled Davies
Clerc – Ms Sharon Williams
Pennaeth – Mrs Helen Vaughan-Jones
Athro Lywodraethwr – Ms Karen Roberts-Jones
Staff Lywodraethwr – Ms Ffion Williams
Rhiant Lywodraethwyr – Mr Dylan Morris, Mrs Siân Watson, Ms Linda Owen
Llywodraethwyr Awdurdod Lleol – Cynghorydd Hefin Underwood, Cynghorydd Iwan Edgar, Mrs Einir Rees Jones
Llywodraethwyr Cymunedol – Mrs Nia Williams, Cynghorydd Henry Rees Roberts, Mrs Ellen Love

Mae’r Corff Llywodraethu’n gweithio’n agos iawn gyda’r pennaeth, y staff a’r Awdurdod Lleol er mwyn cynorthwyo i ddarparu addysg o’r safon orau posibl ar gyfer holl blant yr ysgol.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mr Daniel Richards, drwy Clerc yr ysgol, Ms Sharon Williams.

Ffôn: 01758 612001
Ebost: SharonWilliams4@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd