Ysgol Gynradd Cymerau

Llywodraethwyr

Ardal Ddiogel Llywodraethwyr

Cyfrifon Terfynol 2013/14

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2015/16

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2014/15

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2013/14

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Cynghorydd Michael Sol Owen

Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Wyn Jones

Mae llywodraethwyr yn gweithio ar y cyd gyda phennaeth a staff yr ysgol i sicrhau bod ysgolion yn addysgu a dysgu ein plant yn llwyddiannus a chodi safonau. Mae cyrff llywodraethu’n bodoli fel bod ysgolion yn atebol yn gyhoeddus i rieni, yr ALl a’r gymuned leol am yr hyn a wnânt, am y canlyniadau a gânt, ac am y ffordd y mae’r adnoddau’n cael eu dyrannu.

Rhestr Llywodraethwyr

Is-Gadeirydd: Mrs Nia Williams
Is-Gadeirydd: Mr Daniel Richards

Cynghorydd Iwan Edgar
Cynghorydd Evan John Hughes
Mr E. Rhys Williams
Mrs Helen Vaughan-Jones
Mrs Esyllt Rhys Jones
Mrs Sian Watson
Mrs Ellen Love
Mr Aled Davies
Mrs Einir Jones
Mrs Glynis Ellis
* Sedd wag ar hyn o bryd

 

 

Bookmark and Share

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd