Ysgol Gynradd Cymerau
Youtube Facebook Flickr Hwb Purple Mash Twitter

Newyddion

16.07.19 Tarian Steffan 2019 ... mwy

15.07.19 Stori a Chrefftau Carys Ofalus ... mwy

15.07.19 Criw Celf Bach ... mwy

15.07.19 Sialens Ddarllen yr Haf ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Calendr

Gwyliau Ysgol 2019/20 - cliciwch yma

(Gwefan y Cyngor - cliciwch yma)

Calendr 2018/19 Dyddiadau hyd yma - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Clwb Cymerau

Ein Clwb ar ôl ysgol yw Clwb Cymerau. Mae darpariaeth yr ysgol o 08:10 i 17:00.

Ffurflenni Cofrestru i'r clwb ar gael yma
Mwy o wybodaeth am y clwb - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Croeso i Wefan Ysgol Cymerau, Pwllheli

Yma cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol - gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y dosbarthiadau a thu hwnt hefyd. Os hoffech wybod mwy am yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio neu e-bostio.

Ein bwriad yn Ysgol Cymerau yw creu awyrgylch hapus a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser, yn mwynhau, yn frwdfrydig, yn gofalu am ei gilydd ac yn cael pleser o ddysgu.

talwch eich ysgol unrhyw bryd

talwch eich ysgol unrhyw bryd

poster

Sesiynau galw mewn Nyrs Ysgol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cofrestru eich plentyn

Gallwch wneud cais ar-lein i gael mynediad i’r ysgol – cliciwch yma
Ymholiadau 01286 679904 / - Mr Owain Dewi Hughes (Swyddog Mynediad Ysgolion)
mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru

 
 

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd