Ysgol Gynradd Cymerau

Youtube Facebook Flickr Hwb Purple Mash Twitter

Newyddion

11.02.19 Ymweliad yr AS Liz Saville Roberts a Chynghorwyr Lleol ... mwy

06.02.19 Flwyddyn newydd Tsieineaidd ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Calendr

Calendr 2018/19 Dyddiadau hyd yma - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2018/19 - cliciwch yma
(Gwefan y Cyngor - cliciwch yma)

Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Clwb Cymerau

Ein Clwb ar ôl ysgol yw Clwb Cymerau. Mae darpariaeth yr ysgol o 08:10 i 17:00.

Ffurflenni Cofrestru i'r clwb ar gael yma
Mwy o wybodaeth am y clwb - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Croeso i Wefan Ysgol Cymerau, Pwllheli

Yma cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol - gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y dosbarthiadau a thu hwnt hefyd. Os hoffech wybod mwy am yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio neu e-bostio.

Ein bwriad yn Ysgol Cymerau yw creu awyrgylch hapus a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser, yn mwynhau, yn frwdfrydig, yn gofalu am ei gilydd ac yn cael pleser o ddysgu.

talwch eich ysgol unrhyw bryd
 

poster

Sesiynau galw mewn Nyrs Ysgol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cofrestru eich plentyn

Gallwch wneud cais ar-lein i gael mynediad i’r ysgol – cliciwch yma
Ymholiadau 01286 679904 - Mr Owain Dewi Hughes (Swyddog Mynediad Ysgolion)

 
 

© 2018 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd