Ysgol Gynradd Cymerau

Newyddion

10.11.17 Archebion Lluniau
Mae'n rhaid i archebion lluniau Ysgol Gwynant Parri gael eu dychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Llun, 13eg o Dachwedd os gwelwch yn dda... mwy

10.11.17 Ysgol Cymerau ar S4C!
Cofiwch wylio S4C heno er mwyn gweld criw Ysgol Cymerau yn cymryd rhan yn rhaglen Pigo dy Drwyn! ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Calendr

Calendr 2017/18 Dyddiadau hyd yma - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2017/18 - cliciwch yma
(Gwefan y Cyngor - cliciwch yma)

Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Clwb Cymerau

Ein Clwb ar ôl ysgol yw Clwb Cymerau. Mae darpariaeth yr ysgol o 08:10 i 17:00.

Ffurflenni Cofrestru i'r clwb ar gael yma
Mwy o wybodaeth am y clwb - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Croeso i Wefan Ysgol Cymerau, Pwllheli

Yma cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol - gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y dosbarthiadau a thu hwnt hefyd. Os hoffech wybod mwy am yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio neu e-bostio.

Ein bwriad yn Ysgol Cymerau yw creu awyrgylch hapus a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser, yn mwynhau, yn frwdfrydig, yn gofalu am ei gilydd ac yn cael pleser o ddysgu.

Cofrestru eich plentyn

Gallwch wneud cais ar-lein i gael mynediad i’r ysgol – cliciwch yma
Ymholiadau 01286 679904 - Mr Owain Dewi Hughes (Swyddog Mynediad Ysgolion)

 
 

facebook twitter flickr hwb purple mash

© 2014 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd