Ysgol Gynradd Cymerau

Ysgol Werdd

Y Criw Gwyrdd

Croeso i dudalen Ysgol Werdd – Y Criw Gwyrdd

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn griw o ddisgyblion sy’n cynrychioli ein dosbarthiadau yng nghyfarfodydd y ‘Criw Gwyrdd’. Rydym yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor i drafod materion ‘gwyrdd’ yr ysgol.

Dyma ni!

Celt 3a4 Mrs Ffion Hughes
Emma 3a4 Miss Catrin Morris
Paige 3a4 Mrs Sheena Dorkins
Guto Huw 5a6 Mrs Fiona Roberts
Morgan 5a6 Mrs Mari Lois Hughes
Taylor May 5a6 Mrs Helen V Jones


Ein prif feysydd yw –

Dewisiadau a phenderfyniadau; Newid yn yr Hinsawdd; Treuliant a gwastraff a’r Amgylchedd naturiol.

O fewn y meysydd yma rydym yn ceisio lledaenu ymwybyddiaeth gan ddylanwadu ar ddisgyblion, staff a’r gymuned i wneud dewisiadau a phenderfyniadau sydd o fudd i’r amgylchfyd. Rydym hefyd yn trafod newid yn yr hinsawdd ar draws y byd ac yn astudio anifeiliaid ac adar sy’n cael eu effeithio gan y tymhorau.

Byddwn yn rhoi pwyslais ar leihau ynni a ddefnyddir gan yr ysgol gan gyd-weithio gyda Cyngor Gwynedd yn yr ymgyrch yma. Rydym yn awyddus i leihau y nifer o siwrneiau ceir a wneir i’r ysgol gan annog disgyblion i gerdded neu feicio ac i’r staff rannu ceir. Rydym hefyd yn dysgu am ddulliau adnewyddadwy o gynhyrchu ynni yn lleol a thu hwnt. Credwn ei bod yn bwysig ail-gylchu ac ail-ddefnyddio ac rydym yn awyddus i barhau i leihau ein ysbwriel.

Mae gennym ardd ar dir yr ysgol ac rydym wedi creu cynefin braf i’r bywyd gwyllt lleol. Yma hefyd byddwn yn plannu llysiau, ffrwythau a pherlysiau a’u gwerthu ar adegau!

Yr Ardd Wyllt

Cliciwch yma i weld ein albwm ar Flickr

Fel ysgol, rydym yn falch iawn ein bod wedi cael y statws Aur gan Ysgolion Gwyrdd Gwynedd.

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd