Ysgol Gynradd Cymerau

Wal Fideo

Plant Bl.6 yn cymryd rhan mewn gweithdy gwaith coed yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau fel rhan o weithgareddau Cwricwlwm Amgen Mai 2017.
 

Plant Blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau defnyddio Makey Makey yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli 7/4/17
 

Sioe Nadolig 2016 - Blwyddyn 5 a 6 - Blodeuwedd
 

Dosbarth Meithrin 2015-2016
 

 

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd