Ysgol Gynradd Cymerau

Urdd

 

plant

BINGO BLWYDDYN 2

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


 
plant

Shari Pollitt

Nos Fercher Chwefror 8fed bu Shari Pollitt yn dawnsio Symba gyda plant blynyddoedd 5 a 6.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
plant

Shari Pollitt

Cafwyd llawer o hwyl gyda Shari Pollitt yn dawnsio Symba yn yr Urdd nos Fercher 2-2-17.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
plant

Disgo Santes Dwynwen

Cafwyd llawer o ddawnsio a mwynhau yn disgo Santes Dwynwen, clwb yr Urdd, nos Fercher 25 ain o Ionawr. 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
plant

Disgo Santes Dwynwen

Bu disgyblion blynyddoedd 3,4, 5 a 6 yn mwynhau disgo Santes Dwynwen.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
plant

Cardiau Nadolig yr Urdd 2015

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 
plant

Beicio X

Clwb yr Urdd 2015 - Beicio X yn y Ganolfan Hamdden

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Bingo'r Urdd Bl.5 a 6

Bingo'r Urdd Bl.5 a 6 04/02/15

Plant Yr Urdd Bl.5 a 6 yn mwynhau sesiwn Bingo gyda Mr Deio Brunelli

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 


Carati'r Urdd 12/11/14

Carati'r Urdd 12/11/14

Plant Yr Urdd Bl.3 a 4 yn mwynhau sesiwn garati gyda Adam Stuhlfelder o Pritchard's Martial Arts

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 


 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd