Ysgol Gynradd Cymerau

Tripiau

clawrTrip Dosbarthiadau HW/KRJ (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Dosbarth FfLl (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Blwyddyn 5 a 6 (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Blwyddyn 3 a 4 (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantTrip Dosbarth NVJ/EHH (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantFferm Gwningod

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantTrip i Ynys Enlli
Hydref 2015

Disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn mwynhau eu diwrnod arbennig ar Ynys Enlli.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Diwrnod i'r Brenin Blwyddyn 5 a 6 Hydref 14-15, 2015

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ym Mhlas Glyn y Weddw oedd yn cyd-fynd â'r thema Ynys Enlli.

Bu'r plant mewn gweithdy chwarae rôl, gweithdy Celf gyda Tess Urbanska, gweithdy rapio gydag Ed Holden a thaith tywys o amgylch y plas a'r winllan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Blwyddyn 2 o amgylch tref Pwllheli Medi 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Trip Portmeirion - Blwyddyn 3
2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Gerdded Llanbedrog - Blwyddyn 6 6/3/15

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Ymweliad Blwyddyn 5 - Plas Tan-y-Bwlch
11-12/3/15

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Glan-llyn Blwyddyn 5 a 6 2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd
Ebrill 13-15 2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

plant

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 â Chastell Caernarfon
01/10/14

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd