Ysgol Gynradd Cymerau

Blwyddyn 5 a 6

 

plant

 

Prom 2019
I weld mwy o luniau - cliciwch yma 

 


plant

 

Gwobr Eco Ysgolion
LLONGYFARCHIADAU i griw Coed y Winllan ar ennill gwbr arbennig Eco Ysgolion yng nghystadleuaeth y Criw Mentrus yng Nhaerdydd!! 

 


plant

 

Criw Mentrus 2019
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Gwefan Menter Dosbarth

 

Gwefan Menter Dosbarth
Gwefan Menter Dosbarth JAR Bl. 5 a 6.

Gwefan Y Winllan - cliciwch yma
Cyfeiriannu Bl. 5 a 6
Cliciwch yma i weld albwm Cyfeiriannu blwyddyn 5 a 6.


gwybodaeth bl 3

 

Tîm Darllen Dros Gymru
Llongyfarchiadau i Dîm Darllen Dros Gymru Bl. 5 a 6, sydd wedi cael 1af allan o 26 ysgol yng Ngwynedd! Ymlaen rwan i’r gystadleuaeth genedlaethol yn Aberystwyth! 


plant

 

Ymweliad Oriel Môn a Porthaethwy
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Cwricwlwm Amgen 2018

 

Cwricwlwm Amgen 2018
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

  


Plas Menai

 

Plas Menai
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

  


gwybodaeth bl 3

 

Ymweliad Blwyddyn 5 i Dan y Bwlch 8-9/02/2018
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

  


gwybodaeth bl 3

 

Cliciwch yma am wybodaeth Tymor yr Hydref 2015

  


gwybodaeth bl 3

 

Cliciwch yma am wybodaeth Tymor yr Haf 2015

  


Caernarfon Castle

 

Ymweliad Bl.5 a 6 â Chastell Caernarfon 1/10/2014
I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd