Ysgol Gynradd Cymerau

Manylion Cysylltu


Pennaeth mewn Gofal: Helen Vaughan-Jones
Ysgrifenyddes: Ms Sharon Williams
Rhif Ffôn: (01758) 612001
E-bost: helenvaughanjones@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Ffordd Mela, Pwllheli, Gwynedd LL53 5AR

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd