Ysgol Gynradd Cymerau

Cymdeithas Rhieni

Drysau Newydd

Drysau newydd wedi cael eu gosod yn y Neuadd heddiw gydag arian y Gymdeithas Rieni!
Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb a fu'n ymwneud â'r Gymdeithas am eu caredigrwydd, brwdfrydedd a'u holl waith caled dros y blynyddoedd.
Diolch yn fawr hefyd i'r holl blant, rhieni, busnesau lleol a staff am gyfrannu mor hael i'r gwahanol weithgareddau codi arian sydd wedi cymryd lle!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Aelodau:

Cadeirydd: Ellen Love

Trysorydd: Wendy Lloyd

Ysgrifenyddes: Nina Williams

Mae croeso cynnes i holl rieni'r ysgol ymuno â'r Gymdeithas Rieni!

Dyddiad y cyfarfod nesaf: yn Y Fic Pwllheli, nos Iau, 14 Ebrill 8pm. Dewch yn llu!

 

09/10/15 Llythyr i Rieni - Cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd